Les neveres

A la primera meitat del segle passat les neveres de les cases, si n’hi havien, eren de gel. Només els més rics podien disposar de gel, la majoria provinent de pous de gel de zones fresques que a l’hivern els pagesos “fabricaven” per vendre a l’estiu. Tornant al segle XX, a Manresa, el principal distribuïdor […]

El cinturó de ferro de Manresa

El cinturó de ferro més famós va ser el del nord, el de Bilbao. També el més poc efectiu. Durant la darrera Guerra Civil, la ciutat de Bilbao es va protegir amb una línia de defensa a l’estil de la Maginot francesa o de la Sígfrid alemanya, encara que molt més modesta. No va servir […]

Buscar a tot memoria.cat