Còpies de dues cartes de Carme Ballester a la Clínica de París

“Neuilly-sur-Seine, 19 de març de 1940.

Doctor Buvat.

L’Abbaye.

Senyors,

He rebut les últimes factures de la pensió del meu fill Lluís i veig que hi ha un augment de preu en relació a les factures precedents. Com que no he rebut pas cap avís d’increment, dubto si no es tracta d’un error al redactar les factures. Tinc la seguretat, senyor Buvat, i crec merèixer la vostra comprensió i amabilitat, que tindreu en compte, entre d’altres circumstàncies, que fa més d’un any que el meu fill està a la Clínica i espero que per aquesta raó voldreu fixar el preu de la seva pensió el més moderat que podeu fer a un client.

Amb les salutacions sinceres del meu marit, rebeu la meva distingida consideració.”

 

 

“Neuilly-sur-Seine, 26 de març de 1940.

Senyor,

Acabo de rebre la vostra carta en resposta a la meva del 19 del corrent.

Comprenc bé el què em dieu, i malgrat que per nosaltres resulta elevat el preu de l’habitació que ara ocupa el meu fill, prefereixo que romangui a la mateixa, per evitar-li el disgust que podria motivar-li el canvi.

Agraint-vos l’amabilitat, rebeu, senyor, les meves salutacions més cordials.

Sra. Companys”

Buscar a tot memoria.cat