Crèdits del web

Continguts del web: Associació Memòria i Història de Manresa

Maquetació del web: Anna Palomera i Moltó

Disseny del web: Arnau Aloy i Olivé

 

Aquest web ha comptat amb el suport de:

Manresa, novembre del 2019