Àudio. Crides de la Junta de Defensa Passiva (3’58”)

Transcripció

Crides de la Junta de Defensa Passiva de la Població Civil de Manresa davant del perill dels atacs de l’aviació enemiga

 

Ciutadà de Manresa, ja has anat a oferir la teva col·laboració a la Junta de Defensa Passiva per a la construcció de refugis i trinxeres?

 

Ciutadà: Quan sentis les sirenes tocant senyal d’alarma, acudeix al refugi més proper i evita circular pel carrer. Si no arribes a temps al refugi, ajeu-te a terra amb les mans al clatell i amb un tronc a la boca . No passis per sota de balcons i galeries ni romanguis als balcons i als terrats.

 

A tots els vidres dels establiments públics i de les cases particulars que donin al carrer s’enganxaran tires de paper engomat de 3 a 5 centímetres d’amplada, segons el format dels vidres. Han d’enganxar-se per les dues cares, en forma de X o de quadrícula.

 

A partir d’avui, i per evitar mostrar senyals a l’aviació enemiga, tots els establiments industrials i comercials de Manresa hauran d’apagar a les nou del vespre els llums dels aparadors i altres que tinguin instal·lats a la façana del local, de forma que la via pública resti únicament amb l’enllumenat públic.

Contravenir aquest punt de l’enllumenat serà considerat com a un sabotatge a la lluita antifeixista.

 

Havent considerat la Junta de Defensa de la Població Civil, la necessitat de la construcció immediata dels refugis que calguin a Manresa, queden mobilitzats tots els ciutadans, residents a la nostra ciutat dels 18 als 45 anys, per treballar obligatòriament en la construcció de refugis.

L’allistament serà per mediació de les organitzacions sindicals, per ram u oficis als quals pertanyin. La jornada de treball serà de dues hores per torns. El treball serà obligatori per a tots els ciutadans. El que no comparegui al treball li serà imposada una contribució de 25 pessetes com a mínim.

 

Davant la necessitat d’accelerar la construcció de refugis i trinxeres per resguardar la població dels estralls de possibles bombardeigs de l’aviació enemiga, la Junta de Defensa Passiva es veu obligada a acordar que:

Tots els ciutadans, empreses col·lectivitzades, particulars o altres que tinguin en  el seu poder pics, pales, o altres eines similars, venen obligats sense excusa de cap classe a lliurar-los al domicili d’aquesta Junta.

Tot el personal del ram de construcció, peons, paletes i similars, queden a disposició d’aquesta Junta per efectuar els treballs de construcció de refugis. La Junta designarà el lloc on han de començar el seu treball

 

A les llars familiars no utilitzis cuines de gas excepte a les hores de dinar i sopar.