Crèdits

Realització del web: Associació Memòria i Història de Manresa
Maquetació del web: Jordi Griera-Cors
Disseny: Arnau Aloy Olivé   Capçalera: Carla Méndez
Manresa, gener del 2024

Buscar a tot memoria.cat