Portada

Aquesta web mostra la revitalització de l’Associació d’Exalumnes de l’Institut Lluís de Peguera que es va produir amb la constitució d’una nova junta a finals de 1975 i les activitats més rellevants que aquest grup de joves van portar a terme als inicis de la Transició democràtica.

Podeu veure, també, la relació de més de 50 persones – exalumnes de l’institut-  que es van afiliar a l’entitat a finals del franquisme.

Per entendre la importància que ha tingut aquesta associació en la vida cultural de Manresa, expliquem, també els orígens de l’associació i les seves activitats més rellevants a l’apartat “Dels inicis a 1975”.

Finalment, a l’apartat “Documents” podeu trobar documents diversos com els estatuts de l’entitat, l’acta de l’assemblea on s’elegeix la nova junta i algunes instàncies demanant permís per fer diversos actes.

Buscar a tot memoria.cat

L'Associació d'Exalumnes de l'Institut Lluís de Peguera als inicis de la Transició (1975-1978)