Can Jorba, testimoni d’una època

Magatzems Jorba: a la dreta, l’antic edifici modernista; a l’esquerra, el nou edifici inaugurat l’any 1936.

L’any 1984, els magatzems Jorba van tancar definitivament les seves portes. Però, des dels seus inicis, aquest establiment va ser un referent molt important a la Manresa del segle XX.

Objectius de la recerca

 • Analitzar què van representar els Magatzems Jorba per a la ciutat de Manresa, tant a nivell econòmic, com social i cultural.
 • Recollir vivències i records, tant de les persones empleades com dels ciutadans en general, entorn d’aquests emblemàtics magatzems.

Contingut

 • Història dels magatzems des de la seva creació fins al tancament.
 • Importància a nivell econòmic: influència econòmica a la ciutat, origen d’altres negocis, aprenentatge i formació del seu personal, projecció de la ciutat.
 • Importància a nivell social: lloc de relacions personals i socials, espai d’innovació, creació de tendències (desfilades de moda).
 • Importància a nivell cultural: dinamització cultural de la ciutat, paper en les festes ciutadanes, participació en activitats esportives.
 • Records personals: dels propietaris, de les persones empleades o dels ciutadans en general.

Orientacions metodològiques

 • Fer una recerca bibliogràfica per conèixer la història dels magatzems i situar-la en el context general de la ciutat i del país i, alhora, fer-se una idea general dels diferents aspectes en què van tenir un paper rellevant a nivell de la ciutat.
 • Formular uns objectius bàsics i, si cal, una hipòtesi de treball.
 • Concretar els noms de persones vinculades als magatzems, des de diferents àmbits, a les quals es pugui entrevistar. Preparar i realitzar les entrevistes.
 • Fer una recerca d’hemeroteca i consultar, especialment, la Revista ilustrada Jorba i el butlletí Noticias de Jorba.
 • Fer una recerca de les fotografies que existeixen sobre l’activitat dels magatzems.
 • Seleccionar, ordenar i interpretar la informació obtinguda a partir de les revistes i les fotografies.
 • Redactar el treball. La redacció del treball ha d’incloure els següents apartats: introducció, objectius (hipòtesi), metodologia, contingut, conclusions (validació hipòtesi), bibliografia i altres fonts consultades.

Fonts d’informació

Hemeroteca

Webs


Bibliografia bàsica

 • ALOY, Joaquim ; SARDANS, Jordi. La República. Volum 2. Manresa: Parcir, 1990. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • ALOY, Joaquim ; GASOL, Pere ; SARDANS, Jordi. La Guerra Civil. Volum 1. Manresa: Parcir, 1992. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • BONVEHÍ, Jordi. Els grans magatzems Jorba. Manresa: Històries manresanes, 2010.
 • COMAS, Francesc. Manresa, una història per conèixer. Manresa: Parcir ; Zenobita, 2005.
 • COMAS, Francesc ; REDÓ, Salvador. Manresa: la ciutat transformada. Manresa: Zenobita, 2006.
 • JUNYENT, Francesc. El patrimoni històric i artístic. Dels orígens als nostres dies. Manresa: Parcir, 1994. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • Recordant Can Jorba: 1886-1971. Manresa: [s.n.], 2005.
 • SERRA, Joan M. “La Cavalcada de Reis dels magatzems Jorba i altres festes de Reis a la Manresa del primer terç del segle XX”. Dovella, tardor de 2017, núm. 121, p. 43-50.
 • SOLER, Joan. Jorba [DVD]. Manresa: Cinefilms Produccions, 2007. (Memoria de Manresa; 3).

Catàlegs i arxius en línia


Altres recursos


Autores: Carme Botifoll Benasat i Rosa M. Lóbez Rosell

Maig, 2018


Can Jorba, testimoni d’una època (pdf)