L’exili i la deportació

Elaboreu la introducció del vídeo a partir del qüestionari següent:

  • Per què moltes persones del bàndol republicà van decidir exiliar-se?
  • Com va ser l’arribada a França? Quina va ser l’actitud de les autoritats franceses?
  • Què eren els camps de refugiats? Quins van ser els principals camps de refugiats? Com eren les condicions de vida en aquests camps?
  • Quina quantitat de persones, aproximadament, es van exiliar?
  • Per què alguns exiliats van ser deportats als camps nazis? Quina quantitat de persones, aproximadament, van anar a parar als camps nazis?

Expliqueu qui era cadascun dels personatges a partir de:

  • Les dades biogràfiques que heu obtingut en l’activitat inicial de l’apartat de la Presentació.
  • La informació sobre què els va passar a cadascun d’ells i quin tipus de repressió van patir un cop acabada la Guerra Civil. Obtindreu aquesta informació a partir del qüestionari i dels enllaços que teniu a continuació.

Joaquim Amat-Piniella

 • Com va ser la seva arribada a França? I la seva estada als camps de refugiats?
 • Quan va ser capturat pels alemanys?
 • Com va ser la seva estada al camp de Mauthausen?
 • Quan va escriure K.L. Reich? Quin és el tema de la novel·la?
 • Quines dificultats i problemes es va trobar a la tornada a Catalunya?

Joaquim Fornells Parera

 • En quins camps de concentració va romandre presoner a Espanya?
 • Com va ser la seva estada als camps de refugiats francesos?
 • Quan va retornar a Catalunya?
 • Va ser jutjat en consell de guerra? De què se l’acusava? Quina condemna va patir? Li van commutar la pena? Va sortir en llibertat condicional? Va patir desterrament?
 • Va ser cessat de la seva feina a l’Ajuntament?

Vicenç Prat Brunet

 • Com va ser la seva arribada a França?
 • En quins camps de refugiats francesos va estar internat?
 • Com va ser la seva tornada a Catalunya?
 • Què expliquen els seus escrits i memòries?