L’escola durant la República: ensenyar a pensar

Mestres del Grup Escolar Renaixença de Manresa, 1936. (Font: web memòria.cat/mestres).