Portal de memòria
i història de Manresa

La plaça Sant Domènec: transformació d’un espai: proposta de recerca

La plaça Sant Domènec és un espai central de la ciutat de Manresa.  Des del segle XIV fins als primers mesos de la Guerra Civil bona part d’aquest espai va estar ocupat per l’església de Sant Pere Màrtir.

 

Objectius de la recerca

 • Definir i analitzar els usos i funcions que té la plaça actualment.
 • Analitzar la transformació d’aquest espai fins l’actualitat.
 • Explicar i documentar la història, les característiques i la desaparició de l’església de Sant Pere Màrtir.
 • Fer un video que mostri la transformació d’aquest espai.

Contingut

 • La plaça Sant Domènec avui: forma i edificis singulars de l’entorn; usos i funcions.
 • Origen i evolució d’aquest espai: ciutat medieval, construccions, enderrocaments, urbanització de la plaça, remodelacions.
 • L’església de Sant Pere Màrtir: origen, característiques, procés d’enderrocament durant la Guerra Civil, testimonis, restes actuals.

Orientacions metodològiques

 • Fer una recerca bibliogràfica per conèixer el context històric i l’evolució d’aquest espai.
 • Formular uns objectius bàsics i, si cal, una hipòtesi de treball.
 • Preparar unes pautes d’observació i descripció de l’espai actual: a nivell morfològic i funcional.
 • Fer una recerca d’hemeroteca per determinar i exemplificar alguns dels usos de la plaça els darrers anys i a l’actualitat.
 • Realitzar una recerca per obtenir documentació sobre l’Església de Sant Pere i sobre el procés d’enderrocament.
 • Fer recerca de fotografies o altres documents gràfics sobre l’evolució d’aquest espai.
 • Elaborar el guió i enregistrar el video, com a suport a l’exposició oral.
 • Redactar el treball. La redacció del treball ha d’incloure els següents apartats: introducció, objectius (hipòtesi), metodologia, contingut, conclusions (validació hipòtesi), bibliografia i altres fonts consultades.

Fonts d’informació

Hemeroteca

 • Diari El Dia, 27/08/1936 i 31/08/1936. Es troba digitalitzat a: <https://trencadis.diba.cat/>.
 • Diari Regió 7. Es troba a: Biblioteca del Casino de Manresa.

Webs


Bibliografia bàsica

 • ALOY, Joaquim. L’intent d’enderrocar el Teatre Conservatori de Manresa l’any 1936. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa.
 • ALOY, Joaquim ; GASOL, Pere ; SARDANS, Jordi. La Guerra Civil. Volum 1. Manresa: Parcir, 1992. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • L’antiga església de Sant Pere Màrtir. Manresa: Manresa Calidoscopi, 2007.
 • BARBÉ, JOAN. “La reforma de la plaça Sant Domènec aixeca polèmica”. Pou de la Gallina, abril 1997, núm. 110, p.8-10.
 • COMAS, Francesc. Manresa, una història per conèixer. Manresa: Parcir ; Zenobita, 2005.
 • COMAS, Francesc ; REDÓ, Salvador. Manresa: la ciutat transformada. Manresa: Zenobita, 2006.
 • Historia de la ciutat de Manresa (1900-1950). Manresa: Caixa de Manresa, 1991.
 • JUNYENT, Francesc. El patrimoni històric i artístic. Dels orígens als nostres dies. Manresa: Parcir, 1994. Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • SARRET I ARBÓS, Joaquim. Història religiosa de Manresa. Iglésies i convents. Manresa: Impremta i Enquadernacions de Sant Josep, 1924. (Monumenta Historica, volum IV).

Catàlegs i arxius en línia


Autores: Carme Botifoll Benasat i Rosa M. Lóbez Rosell

Maig, 2018


La plaça Sant Domènec: transformació d’un espai (pdf)

Taula de continguts

CONTINGUTS RELACIONATS
Buscar a tot memoria.cat

Espai educatiu del portal memoria.cat