Casos laborals

Gestió de conflictes i accidents laborals a Manresa

Denúncies laborals a la fàbrica Bertrand i Serra

Demandes de canvi del torn laboral de les dones