Memòria i Història de Manresa

Documents de referència sobre la memòria històrica

 • Llei sobre la localització i identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes.

 • Reial Decret 2134/2008, de 26 de desembre, sobre procediment a seguir per a la restitució a particulars dels documents incautats amb motiu de la Guerra Civil.

 • Decret 183/2008, de 9 de setembre, del procediment per a la restitució a les persones físiques o jurídiques de caràcter privat dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil.

 • Llistat provisional de particulars, entitats i partits polítics amb documentació confiscada durant la Guerra Civil i pendent de tornar de l’Arxiu de Salamanca.

 • Interlocutòria del jutge Baltasar Garzón, del 16 d’octubre de 2008, per la qual s’obren diligències prèvies per investigar els crims contra la humanitat comesos durant la Guerra de 1936 i la dictadura franquista.

 • Sentència del jutje Baltasar Garzón, de 18 de novembre de 2008, per la qual s’inhibeix de la causa que investiga les desaparicions de la Guerra Civil i el franquisme i la deriva als jutjats territorials.

 • Avantprojecte de llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

 • Decret 1145-2008, de 15 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts del Memorial Democràtic.

 • Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic.

 • Llei 52-2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura. (Text conegut amb el nom de Llei de la Memòria Històrica).

 • LEY 21/2005, de 17 de novembre, de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil custodiats a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre Documental de la Memòria Històrica. (Text conegut amb el nom de Llei de retorn dels papers de Salamanca).

Ens cal el vostre suport econòmic