Portal de memòria
i història de Manresa

Portada

L’origen del present web dedicat a Francesc Viñals Soriguera (Manresa, 4-5-1905 / 9-11-1972) s’ha de buscar en la tossuderia del seu fill Josep Maria Vinyals Llanas per trobar informació sobre el passat de la seva família.

Sabedor del paper que va tenir el seu pare en l’Associació de Dependents del Comerç i de la Indústria de Manresa (ADCI), com a delegat de Proveïments de la Generalitat a Manresa en el període comprès entre el 30 de desembre de 1936 i el 31 d’octubre de 1937 i dels problemes amb les noves autoritats franquistes, Viñals Llanas anà a Salamanca, el febrer de 1997, a submergir-se a l’Arxiu de Salamanca, que a partir de l’any 2007 es coneix amb el nom de “Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca”, a la recerca de documentació relacionada amb les activitats del seu pare. També consultà l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’Arxiu Comarcal del Bages i el Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona.

La collita d’aquesta feina va ser abundosa. Del munt de papers trobats, els que serveixen de base d’aquesta treball són una còpia del llibre d’actes de l’Associació de Dependents del Comerç i de la Indústria de Manresa de 24 d’agost de 1932 al 19 de maig de 1936 i documentació diversa de l’entitat i el plec de documentació sobre el procés de depuració política del seu pare un cop acabada la guerra.

En aquest web expliquem la implicació de Francesc Viñals amb l’ADCI des del 1924 fins la vigília de la insurrecció feixista de 18 de juliol de 1936 i com a delegat de Proveïments a Manresa; també queda constància del seu paper com a càrrec de la UGT, el breu pas pel camp de refugiats d’Argelers, pel camp de concentració de la Merced de Pamplona i l’encalçament a què el va sotmetre l’aparell repressiu franquista. També publiquem unes brevíssimes memòries redactades per Enrica Llanas, muller de Viñals, conservades en l’arxiu familiar Viñals-Llanas, de la seva anada a la Merced per gestionar-ne la sortida, i de l’ambient a la Manresa de la immediata postguerra que va rebre el seu marit de retorn a la ciutat.

 

Buscar a tot memoria.cat

Francesc Viñals Soriguera