Portada

El nou règim franquista no en va tenir prou amb els empresonaments, les depuracions, els consells de guerra instruïts per la jurisdicció militar, les execucions, etc., sinó que va decidir exercir, també, la repressió econòmica i sembrar més por sobre els que ja havien estat represaliats, sobre els exiliats i sobre la població en general.

Aquest web conté la relació dels manresans jutjats pels Tribunales de Responsabilidades Políticas, dels quals consta expedient al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (70). En la relació trobareu que moltes d’aquestes persones van ser jutjades, també, en consell de guerra. En aquest cas hi trobareu un enllaç al web Cens de manresans privats de llibertat.

L’explicació dels objectius i del que va significar la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 la trobareu a l’apartat Els Tribunales de Responsabilidades Políticas, i l’anàlisi de la repercussió que va tenir la llei sobre represaliats de Manresa a l’apartat Els expedients dels manresans.

Hem volgut ampliar la informació sobre els 10 manresans que van patir una sentència sancionadora a l’apartat Perfil biogràfic dels sancionats.  En les biografies de Jaume Serra i Hunter, Lluís Prunés Sató i Antoni Esteve Subirana mostrem, també, els documents més rellevants dels seus expedients. Es pot veure tot  el procediment que seguien els Tribunales de Responsabilidades Políticas des de l’inici de l’expedient fins al tancament de la causa a l’apartat Documents.

Aquests judicis els van permetre condemnar exiliats que no havien pogut empresonar ni jutjar, com Lluís Prunés Sató, Jaume Serra i Hunter i altres, amb sentències com “pérdida total de bienes, inhabilitación absoluta y perpetua y extrañamiento perpetuo del territorio nacional”.

 

Buscar a tot memoria.cat

Els manresans represaliats pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques (1939-1945)