Transcripció de la presentació del debat a càrrec de Joan Verger Grau

(Teatre Conservatori, 31/3/1979)

 

La Jove Cambra de Manresa, amb la col·laboració dels mitjans d’informació locals –Gazeta de Manresa, Ràdio Manresa i Regió7– ha volgut reunir en aquest acte de pràcticament cloenda de la campanya electoral, per una banda, els caps de llista dels partits polítics i les associacions que presenten candidatures a l’Ajuntament de Manresa, i per l’altra, tots vostès, els electors, a fi i efecte de tenir, uns i altres, un darrer canvi d’impressions sobre les diferents opcions polítiques municipals.

Encara que la premsa ha publicat les bases d’aquest acte, com que alguns de vostès pot ser que les desconeguin, les llegirem senceres. Han sigut acceptades pels partits polítics i se’ls han enviat juntament amb la convocatòria d’aquest acte:

“L’acte estarà dirigit per Jove Cambra a través d’un moderador que tindrà les facultats necessàries per seleccionar i distribuir lliurement les preguntes o qüestions que rebi, donant prioritat a les que puguin ésser d’interès més general.

Des de l’anunci públic del programa, s’advertirà els ciutadans que podran adreçar a Jove Cambra i als mitjans de comunicació locals preguntes o qüestions d’interès municipal i de caràcter general, degudament citades, que vulguin que es tractin en el dia de l’acte.

L’acte començarà explicant al públic per part del moderador que es tracta d’un resum dels programes municipals dels diversos partits, que és dirigit per Jove Cambra, entitat apartidista, i que començarà amb un resum del programa municipal que farà cada cap de llista amb un màxim de set minuts i que l’ordre d’intervenció haurà sigut degudament sortejat.

Des del començament de l’acte hi haurà a disposició dels assistents unes butlletes o papers perquè puguin escriure-hi les preguntes que els interessin, les quals seleccionarà el moderador per interrogar els diferents partits.

El moderador evitarà preguntes de caràcter personal, qüestions referents al passat i temes que no siguin propis de la futura administració municipal, si bé s’admeten preguntes referents a la trajectòria pública i política de les diferents candidatures.

Em resta afegir que si algun candidat, en el transcurs del debat, tingués necessitat peremptòria de fer ús de la paraula, ho pot demanar al moderador. I que per part de vostès, tenen a la seva disposició membres de Jove Cambra degudament identificats que estan pels corredors que els poden donar els paperets per posar-hi les preguntes, tornar-los-hi, i ells me les aniran passant.

Amb la finalitat d’agilitzar el debat i fugir de la monotonia, el moderador procurarà evitar preguntes repetides i també repartir-les equitativament als diferents partits, perquè no cal dir que l’interès de Jove Cambra és de procurar amb la màxima imparcialitat i correcció que tots els candidats per igual tinguin oportunitat d’explicar-se i de lluir-se. La Jove Cambra no vol fer quedar malament ningú”.

Com bé prou la premsa ha publicat també les biografies dels caps de llista, em limitaré a anomenar-los amb el mateix ordre d’intervenció que ha sigut sortejat:

 

1- Josep Agustí Garriga i Caro, 27 anys i casat.

2- Josep Maria Vives i Llambí, 57 anys i casat.

3- Joan Cornet i Prat, 28 anys i solter.

4- Ramon Cuitó i Miserachs, 55 anys i casat.

5- Ignasi Perramon i Carrió, 27 anys i casat.

6- Ramon Majó i Lluch, 39 anys i casat.

7- Conrad Planas i Bages, 50 anys i casat.

8- Ferran Pastor i Campoy, 61 anys i casat.

 

Un servidor de vostès, que no pertany ni milita en cap partit polític, actua de moderador com a membre delegat de Jove Cambra amb l’acceptació dels diversos partits polítics. La Jove Cambra de Manresa és una entitat cívica i deslligada de qualsevol opció política de partit, cosa que no vol dir desinteressada de la política en general, ja que una de les seves finalitats prioritàries és precisament el desenvolupament cívic, social i econòmic de la comunitat. Pertany a la Jove Cambra catalana i a la Federació Espanyola de Joves Cambres, i a través d’aquesta, a la Federació Internacional de Joves Cambres. Això vol dir que entitats anàlogues a la nostra existeixen a gairebé tots els països occidentals i democràtics, perquè democràtics són els seus principis i democràtic el funcionament de la institució. Els sistemes més clàssics de democràcia parlamentària es porten a terme a la Jove Cambra de Manresa com a totes les altres Joves Cambres del món. L’elaboració de la decisió es fa mitjançant una moció que presenta qualsevol que necessita ser recolzada, s’obre un debat un torn a favor, un torn en contra i es vota la decisió de manera lliure, secreta i universal. Els càrrecs de Jove Cambra duren un any i el president no és immediatament reelegit.

M’he permès aquesta petita explicació per justificar el perquè Jove Cambra ha organitzat aquest programa. Perquè com que és una associació directament interessada en el desenvolupament de la comunitat ha cregut oportú, i ha pogut fer-ho, reunir tots els caps de llista de les candidatures com a síntesi de la campanya electoral. I perquè en certa manera és una escola de procediments democràtics, està interessada especialment en el funcionament real i no solament formal de la democràcia, i aquest acte en pot ser un assaig general. Per això voldríem pregar a tots els candidats que ens acompanyen que tant en llurs parlaments com en el debat que sorgirà com a conseqüència de les preguntes de tots vostès mantinguin –perquè no hi ha dubte que ho faran– aquell respecte, consideració i fair play envers els seus oponents, malgrat les discrepàncies i rivalitats electorals que són propis d’una comunitat que, si gairebé estrena democràcia, la vol eficaç i operativa, puix la lluita electoral que és aquesta campanya no està justificada si no és amb l’afany de servir la comunitat. I la comunitat se la serveix no solament amb les fites concretes que proposen i que han de complir els diferents partits, sinó també amb la forma de portar a terme la campanya.

També voldríem demanar a tots vostès, els electors, que les seves preguntes siguin d’interès general i si pot ser centrades en la política municipal i naturalment amb la mateixa altura de mires amb què nosaltres demanem les contestes als candidats. Moltes gràcies.

 

Buscar a tot memoria.cat