De l’últim Ajuntament franquista al primer Ajuntament democràtic

Plaça i Ajuntament de Manresa, any 1979. (Fotografia: Jaume Sala).

El 1979 tenen lloc les primeres eleccions municipals democràtiques després de la mort del dictador Francisco Franco. Els resultats electorals  canvien el panorama polític municipal a les ciutats i pobles d’arreu de Catalunya. Què passa a Manresa?

 

Objectius de la recerca

 • Analitzar la campanya ciutadana i política a favor dels Ajuntaments democràtics que té lloc durant la Transició Democràtica i el paper que hi juguen partits i sindicats de l’oposició antifranquista. Valorar el paper rellevant de les Associacions de Veïns.
 • Esbrinar qui va ser l’últim alcalde del Franquisme i el nom dels regidors que formaven part del seu govern. També, qui va ser l’alcalde i els regidors que formen el nou Ajuntament després de les eleccions de 1979.
 • Estudiar com es desenvolupa la campanya electoral, identificar els partits que es presenten a les eleccions municipals i conèixer el seu programa electoral.

Contingut

 • El context històric. Els principals esdeveniments polítics de la Transició Democràtica.
 • Els últims Ajuntaments del Franquisme. Alcaldes, regidors i principals actuacions.
 • Els partits, els sindicats i les organitzacions polítiques i socials antifranquistes que hi ha a Manresa durant la Transició.
 • Les Associacions de Veïns i les seves reivindicacions.
 • La campanya per als Ajuntaments Democràtics.
 • Les eleccions municipals de 1979. La campanya i els resultats electorals.
 • El primer Ajuntament democràtic. Alcalde i regidors.

Orientacions metodològiques

 • Fer una recerca bibliogràfica per situar el context general i la situació política a Manresa.
 • Formular uns objectius bàsics i, si cal, una hipòtesi de treball.
 • Fer una recerca d’hemeroteca per conèixer com va ser la campanya electoral i els principals líders polítics i socials que hi intervenen.
 • Realitzar entrevistes a membres de les AAVV, dels partits, exregidores i regidors….
 • Redactar el treball. La redacció del treball ha d’incloure els següents apartats: introducció, objectius (hipòtesi), metodologia, contingut, conclusions (validació hipòtesi), bibliografia i altres fonts consultades.

Fonts d’informació

Hemeroteca

 • Diari Manresa (1942-1976). Es troba a: Biblioteca del Casino de Manresa.
 • Diari La Gazeta de Manresa (1976-1979). Es troba a: Biblioteca del Casino de Manresa.
 • Diari Regió 7 (a partir de 1978). Es troba a: Biblioteca del Casino de Manresa.

Webs


Bibliografia bàsica

 • 25 anys de l’Agrupació de veïns Mion Puigberenguer: Història i vivències (1972-1997). Manresa: Agrupació de veïns Mion-Puigberenguer, 1997.
 • FUSTÉ, Àngels ; GRANÉ, Jordi ; SARDANS, Jordi. La transició (1975-1983). Volum I. Manresa: Parcir, 1995. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • GARCIA, Gal.la ; SARDANS, Jordi. Història de les Associacions de Veïns de Manresa. [Manresa]: Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, 2004.
 • I Assemblea de les associacions de veïns de Catalunya: Manresa, diumenge 2 de desembre de 1979: desenvolupament, conclusions i cens. Manresa: Gràf. Perramón, [1979].
 • LUJÁN, Oriol. El pacte per la llibertat. L’Assemblea del Bages (1971-79). Manresa, Zenobita,
 • LUJÁN, Oriol. “Assembla del Bages: la lluita a l’ombra” [en línia]. Regió 7, 14-01-2012.
 • SARDANS, Jordi ; GONZÀLEZ, Felip. La transició (1975-1983). Volum II. Manresa: Parcir, 1997. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • VILAR, Pierre (dir.) ; TERMES, Josep (coord.). Història de Catalunya. Volum VII, El franquisme i la transició democràtica 1939-1988. Barcelona: Edicions 62, 1989.
 • YSAS, Pere ; MOLINERO, Carme (coord). Construint la ciutat democràtica: el moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició. Barcelona: Icària; Universitat Autònoma de Barcelona, 2010.
 • YSAS, Pere ; REDERO, Manuel. La transició a Catalunya i Espanya. Barcelona, Fundació Vila d’Abadal, 1997.

Catàlegs i arxius en línia


Altres recursos


Autores: Carme Botifoll Benasat i Rosa M. Lóbez Rosell

Maig, 2018


De l’últim Ajuntament franquista, al primer Ajuntament democràtic (pdf)