Portal de memòria
i història de Manresa

El Casino de Manresa: la seva transformació al llarg d’un segle: proposta de recerca

casino_portada.0

El Casino de Manresa va ser inaugurat el 1909 com un club social per a les classes benestants manresanes. Per aquest motiu, el 1936, el Comitè Revolucionari va confiscar-lo i el va convertir en la seva seu.  Als anys setanta va estar a punt de ser enderrocat. Des del 1999 és una biblioteca pública i un centre cultural.

 

Objectius de la recerca

 • Identificar, analitzar i valorar els elements artístics de l’edifici tot relacionant-lo amb els corrents artístics de l’època. Conèixer l’arquitecte que el va construir i la seva obra.
 • Analitzar els diferents usos de l’edifici i la seva transformació des de la seva inauguració el 1909 fins a l’actualitat. Relacionar els seus usos amb el context històric corresponent.

Contingut

 • L’edifici modernista construït per Ignasi Oms i Ponsa.
 • El Casino com a símbol de les classes benestants manresanes.
 • La confiscació de l’edifici del Casino, durant la guerra civil, per part del Comitè Revolucionari i Antifeixista de la ciutat.
 • L’edifici durant el Franquisme: ús, transformació i deteriorament.
 • La lluita per salvar l’edifici de l’enderrocament.
 • La inauguració de la biblioteca actual i el centre cultural el 1999.

Orientacions metodològiques

 • Fer una recerca del modernisme en general i del modernisme a Manresa per poder valorar l’edifici i l’obra del seu arquitecte.
 • Fer una recerca bibliogràfica per conèixer la història del Casino i situar-la en el context de cada una de les èpoques i entendre la seva evolució i transformació.
 • Formular uns objectius bàsics i, si cal, una hipòtesi de treball.
 • Fer una recerca d’hemeroteca i consultar la novel·la de Joaquim Amat-Piniella El casino dels senyors.
 • Fer una recerca fotogràfica del Casino des dels seus inicis fins a l’actualitat.
 • Redactar el treball. La redacció ha d’incloure els següents apartats: introducció, objectius (hipòtesi), metodologia, contingut, conclusions (validació hipòtesi), bibliografia i altres fonts consultades.

Fonts d’informació

Hemeroteca

 • Diari El Pla de Bages, 1907-1909. Es troba digitalitzat a: <https://trencadis.diba.cat/>.
 • Diari El Dia, 27/08/1936 i 31/08/1936. Es troba digitalitzat a: <https://trencadis.diba.cat/>.
 • Diari Manresa (1942-1976). Es troba a: Biblioteca del Casino de Manresa.
 • Diari La Gazeta de Manresa (1976-1979). Es troba a: Biblioteca del Casino de Manresa.
 • Diari Regió 7 (a partir de 1978). Es troba a: Biblioteca del Casino de Manresa.

Webs


Bibliografia bàsica

 • ALOY, Joaquim ; SARDANS, Jordi. La República. Volum 1. Manresa: Parcir, 1990. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • ALOY, Joaquim ; SARDANS, Jordi. La República. Volum 2. Manresa: Parcir, 1991. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • ALOY,Joaquim ; GASOL, Pere ; SARDANS, Jordi. La Guerra Civil. Volum 1. Manresa: Parcir, 1992. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • ALOY,Joaquim ; FONS, Ramon ; GASOL, Pere. La Guerra Civil. Volum 2. Manresa: Parcir, 1993. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • AMAT-PINIELLA, Joaquim. El casino dels senyors. Muro (Illes Balears), Ensiola, 2013.
 • COMAS, Francesc. Manresa, una història per conèixer. Manresa: Parcir ; Zenobita, 2005.
 • COMAS, Francesc ; REDÓ, Salvador. Manresa: la ciutat transformada. Manresa: Zenobita, 2006.
 • JUNYENT, Francesc. El patrimoni històric i artístic. Dels orígens als nostres dies. Manresa: Parcir, 1994. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • LACUESTA, Raquel. Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2009.
 • MEDINA, Pedro. Història de l’art. Barcelona: Columna, 2009.
 • RUBÍ, Maria Gemma ; ALOY, Joaquim. La Restauració. Volum 1. Manresa, Parcir, 1996 (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • RUBÍ, Maria Gemma ; FERRAN TOLEDANO, Lluís. La Restauració. Volum 2. Manresa, Parcir, 2000 (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).

Catàlegs i arxius en línia


Autores: Carme Botifoll Benasat i Rosa M. Lóbez Rosell

Març, 2020


El Casino de Manresa: la seva transformació al llarg d’un segle (pdf)

Taula de continguts

CONTINGUTS RELACIONATS
Buscar a tot memoria.cat

Espai educatiu del portal memoria.cat