Portal de memòria
i història de Manresa

El Casino de Manresa: la seva transformació al llarg d’un segle: proposta de recerca

casino_portada.0

El Casino de Manresa va ser inaugurat el 1909 com un club social per a les classes benestants manresanes. Per aquest motiu, el 1936, el Comitè Revolucionari va confiscar-lo i el va convertir en la seva seu.  Als anys setanta va estar a punt de ser enderrocat. Des del 1999 és una biblioteca pública i un centre cultural.

 

Objectius de la recerca

 • Identificar, analitzar i valorar els elements artístics de l’edifici tot relacionant-lo amb els corrents artístics de l’època. Conèixer l’arquitecte que el va construir i la seva obra.
 • Analitzar els diferents usos de l’edifici i la seva transformació des de la seva inauguració el 1909 fins a l’actualitat. Relacionar els seus usos amb el context històric corresponent.

Contingut

 • L’edifici modernista construït per Ignasi Oms i Ponsa.
 • El Casino com a símbol de les classes benestants manresanes.
 • La confiscació de l’edifici del Casino, durant la guerra civil, per part del Comitè Revolucionari i Antifeixista de la ciutat.
 • L’edifici durant el Franquisme: ús, transformació i deteriorament.
 • La lluita per salvar l’edifici de l’enderrocament.
 • La inauguració de la biblioteca actual i el centre cultural el 1999.

Orientacions metodològiques

 • Fer una recerca del modernisme en general i del modernisme a Manresa per poder valorar l’edifici i l’obra del seu arquitecte.
 • Fer una recerca bibliogràfica per conèixer la història del Casino i situar-la en el context de cada una de les èpoques i entendre la seva evolució i transformació.
 • Formular uns objectius bàsics i, si cal, una hipòtesi de treball.
 • Fer una recerca d’hemeroteca i consultar la novel·la de Joaquim Amat-Piniella El casino dels senyors.
 • Fer una recerca fotogràfica del Casino des dels seus inicis fins a l’actualitat.
 • Redactar el treball. La redacció ha d’incloure els següents apartats: introducció, objectius (hipòtesi), metodologia, contingut, conclusions (validació hipòtesi), bibliografia i altres fonts consultades.

Fonts d’informació

Hemeroteca

Diari El Pla de Bages, 1907-1909. Es troba digitalitzat a: Trencadís.

Diari El Dia, 27/08/1936 i 31/08/1936. Es troba digitalitzat a: Trencadís.

Diari Manresa (1942-1976). Es troba a: Biblioteca del Casino de Manresa.

Diari La Gazeta de Manresa (1976-1979). Es troba a: Biblioteca del Casino de Manresa.

Diari Regió 7 (a partir de 1978). Es troba a: Biblioteca del Casino de Manresa.

Webs

ALOY, Joaquim ; BASIANA, Jordi ; GASOL, Pere. La República a Manresa en un clic (1931-1936). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2006 (revisió 2010).

ALOY, Joaquim ; GASOL, Pere. Joves i republicans. La República a Manresa (1931-1936). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2002 (revisió 2010).

ALOY, Joaquim. Joaquim Amat i Piniella, escriptor i intel·lectual manresà (1913-1974). Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2004(revisió 2010).


Bibliografia bàsica

ALOY, Joaquim ; SARDANS, Jordi. La República. Volum 1. Manresa: Parcir, 1990. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).

ALOY, Joaquim ; SARDANS, Jordi. La República. Volum 2. Manresa: Parcir, 1991. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).

ALOY,Joaquim ; GASOL, Pere ; SARDANS, Jordi. La Guerra Civil. Volum 1. Manresa: Parcir, 1992. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).

ALOY,Joaquim ; FONS, Ramon ; GASOL, Pere. La Guerra Civil. Volum 2. Manresa: Parcir, 1993. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).

AMAT-PINIELLA, Joaquim. El casino dels senyors. Muro (Illes Balears), Ensiola, 2013.

COMAS, Francesc. Manresa, una història per conèixer. Manresa: Parcir ; Zenobita, 2005.

COMAS, Francesc ; REDÓ, Salvador. Manresa: la ciutat transformada. Manresa: Zenobita, 2006.

JUNYENT, Francesc. El patrimoni històric i artístic. Dels orígens als nostres dies. Manresa: Parcir, 1994. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).

LACUESTA, Raquel. Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2009.

MEDINA, Pedro. Història de l’art. Barcelona: Columna, 2009.

RUBÍ, Maria Gemma ; ALOY, Joaquim. La Restauració. Volum 1. Manresa, Parcir, 1996 (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).

RUBÍ, Maria Gemma ; FERRAN TOLEDANO, Lluís. La Restauració. Volum 2. Manresa, Parcir, 2000 (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).


Catàlegs i arxius en línia

Diputació de Barcelona. Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Diputació de Barcelona. Xarxa de Biblioteques Municipals. Fons locals digitalitzats.

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Arxius en línia. Cercador de fons i documents.

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Xarxa Arxius Comarcals.

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Cercador de premsa històrica digitalitzada.

Biblioteca Nacional de Catalunya. Arxiu de revistes catalanes antigues.


Autores: Carme Botifoll Benasat i Rosa M. Lóbez Rosell

Març, 2020


El Casino de Manresa: la seva transformació al llarg d’un segle (pdf)

Taula de continguts

CONTINGUTS RELACIONATS
Buscar a tot memoria.cat

Espai educatiu del portal memoria.cat