Crèdits

Procedència dels documents: Archives Nationales

Recerca i continguts: Jordi Pons Pujol

Agraïments: Jordi Torra i Oliveres i Albert Tulleuda Lari

Maquetació: Oriol Perramon

Disseny: Arnau Aloy i Olivé

Manresa, 24 de setembre de 2015
Associació Memòria i Història de Manresa

Buscar a tot memoria.cat