Publiquem “Viure la postguerra II: proposta didàctica”

L’equip de l’espai educatiu del portal Memoria.cat/edu ha elaborat Viure la postguerra II, una proposta didàctica adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO, ja que el contingut que es treballa té relació amb el currículum de les Ciències Socials d’aquest nivell educatiu. L’activitat es pot portar a terme com una ampliació del contingut d’aquesta matèria, però també es pot realitzar en el marc d’un treball per projectes més general.

Aquesta proposta complementa “Viure la postguerra I”, on es van remarcar els aspectes econòmics i socials. En aquesta d’ara es posa més l’accent en els aspectes ideològics. Tanmateix, les dues es poden treballar per separat.

“Viure la postguerra II“ té la voluntat de contribuir a la tasca de recuperació del passat i de la memòria històrica més recent. També pretén apropar l’alumnat a la recerca històrica i a la interpretació i l’anàlisi de les fonts de la història. A través del web www.memoria.cat, l’alumnat té fàcil accés a documents de fonts primàries i secundàries.

Encara que recull documentació lligada a Manresa, totes les propostes tenen un contingut més ampli i poden ser utilitzades en qualsevol centre de Catalunya. Es pot treballar en la seva totalitat o només parcialment. Es pot optar perquè l’alumnat realitzi totes les activitats o perquè només treballi uns apartats determinats, ja que cada bloc té entitat pròpia.

Inclou unes orientacions didàctiques.

Vegeu: “Viure la postguerra II: proposta didàctica”.

 

Buscar a tot memoria.cat