Memoria.cat obre un apartat amb els records de Lluís Soldevila sobre la Guerra Civil i el franquisme

La Guerra Civil i el franquisme són els dos eixos al voltant dels quals giren els records aportats per Lluís Soldevila i Mominó, recollits en vídeo en un nou apartat del portal memoria.cat. Gràcies a una retentiva excepcional, l’entrevistat passa revista a un ampli espectre de fets, situacions, episodis i personatges de la vida manresana entre finals dels anys trenta i finals dels seixanta.

Una bona part de les vivències relatades guarden relació amb el desbordament anticlerical dels primers temps de la Guerra Civil. Altres records fan referència als bombardeigs, els refugiats i l’estada a la mina de Santa Clara els moments anteriors a l’entrada de les tropes rebels.

Els records relatius al franquisme posen un especial èmfasi en els dies immediatament posteriors a la liberación de Manresa i en aspectes com l’educació, la repressió lingüística i cultural, les penúries de la postguerra i les dues primeres visites del general Franco a la capital del Bages.

Buscar a tot memoria.cat