Presentem digitalitzat el llibre de visites de la Casa Jorba (1907-1968)

El nostre portal de webs, www.memoria.cat, publica la digitalització del llibre de signatures de la Casa Jorba, en el qual podem trobar les dedicatòries i signatures de persones rellevants que van visitar els Magatzems Jorba de Manresa entre els anys 1907 i 1968. El web inclou la transcripció dels textos dels signants.

L’autor del web és Joan Maria Serra, que ja va treballar en el web de les 2.500 fotografies de la Casa Jorba (www.memoria.cat/jorba). L’elaboració dels dos webs ha estat possibles gràcies a la disponibilitat i facilitats ofertes per Ricard Jorba Garcia, dipositari de l’Arxiu Lluís G. Jorba Gomis.

Buscar a tot memoria.cat