Adhesions a la proposta de restituir la placa dedicada a Àngel Guimerà

El secretariat de la Comissió de la Dignitat ha enviat un missatge a la nostra Associació en què expressa el seu suport a la sol·licitud que vam plantejar a l’Ajuntament de restituir la placa d’Àngel Guimerà retirada per la dictadura franquista. El text del comunicat diu així:

Benvolguts amics
Rebeu el suport a aquesta petició de la Comissió de la Dignitat. La memòria històrica no té sentit sense la restitució dels signes de la nostra cultura i identitat nacional que els franquistes van voler destruir
”.

Buscar a tot memoria.cat