Crèdits

Entrevistes a Àngel Servet i enregistrament: Joaquim Aloy
(Tingueren lloc els dies 4, 11 i 18 de novembre del 1978).

Fotografies d’Àngel Servet: Conxita Parcerisas

Digitalització dels enregistraments: Conxita Parcerisas

Edició del centenar de talls d’àudio: Àngel López Tormes

Maquetador del web: Jordi Griera-Cors

Manresa, octubre del 2018