Mostra dels documents originals

Primeres pàgines de la crònica dels fets de la Setmana Tràgica a Manresa.

Imatge del llibre de la “Crònica 1922-1958”, primeres pàgines i una pàgina corresponent a l’any 1939, on es pot observar el canvi d’idioma, de català a castellà, després de la victòria del general Franco.