Fotografies antigues i actuals del Convent de Santa Clara

Fotografies de primers del segle XX

Fotografies del Convent de Santa Clara i de la casa del davant on hi havia el pou de Sant Domènec

El convent de Santa Clara l’estiu del 1936 quan va ser assaltat

Fotografies actuals del Convent de Santa Clara de Manresa