Crèdits

Construcció del web: Associació Memòria i Història de Manresa

Maquetació del web: Oriol Perramon

Disseny i elaboració de pdfs: Arnau Aloy i Olivé

Documentació: Arxiu del Convent de Santa Clara de Manresa

Fotografies antigues: Arxiu Comarcal del Bages

Transcripció dels documents: Marta Torra i Oliveres (text de la Setmana Tràgica) i Teresa Torra i Oliveres (Crònica 1922-1958)

Agraïments: Joan Closas, Marc Torras i la comunitat del Convent de Santa Clara de Manresa, especialment a Sor Pilar, responsable de l’Arxiu

 

Manresa, maig del 2017