Bertrand i Serra: uns 340 grups familiars

Uns 340 grups familiars, aproximadament, treballaven a la Fàbrica Bertrand i Serra.

Durant els anys 1945 i 1946 van treballar oficialment a l’empresa 2.145 treballadors i treballadores, dels quals 1.745 eren dones i 403 homes.

DONES……… 1.739 (81%)

HOMES……..     406 (19%)

TOTAL ………  2.145

D’ aquests 2.145 treballadors, 891 com a mínim tenien familiars treballant a la mateixa fàbrica, la qual cosa significava més d’un 41%.

Hi trobem:

297 grups de dos o més germans treballant a la mateixa empresa.

49 matrimonis confirmats.

89 treballadors eren pares o mares que tenien un o més fills treballant a la mateixa empresa.

Trobem, per tant, treballant a l’empresa Bertrand i Serra els anys 1945 i 1946 aproximadament uns 340 grups familiars diferents.

Buscar a tot memoria.cat