Les primeres vagues del franquisme a Catalunya

La historiografia actual coincideix a afirmar que la vaga de la Fàbrica Nova de Manresa del gener de 1946 va ser la primera  vaga important del franquisme.

Del 1939 al 1944, a Catalunya, hi va haver protestes aïllades i puntuals, demanant millors condicions salarials, de treball i de vida. Aquestes protestes, com les que es van esdevenir a la Fàbrica Cervezas Moritz, a la Maquinista Terrestre y Marítima, o a la Fabra y Coats de Barcelona, eren l’expressió del malestar social de l’època.

A partir de 1945 hi haurà un augment de la conflictivitat obrera. Els mesos de maig i d’agost es va produir absentisme laboral durant unes hores per part dels treballadors de la Maquinista Terrestre y Marítima per celebrar la capitulació alemanya i japonesa. És, per tant, en aquest context d’expectatives de canvi generades amb la derrota de les potències de l’Eix a la Segona Guerra Mundial, acompanyades d’un augment de les restriccions elèctriques i de les dures condicions de vida, que es produeix un augment de les protestes a Catalunya durant el 1945.

La vaga de la Fàbrica Nova del juny de 1945, fins ara desconeguda, va ser la primera protesta important per millorar les condicions salarials dels treballadors. Després hi va haver altres conflictes a la Hispano-Suiza i a fàbriques de Reus i Terrassa, tots ells per obtenir millores salarials. Per tant, podem considerar la vaga de la Fàbrica Nova del juny de 1945 com la primera important en la reivindicació de millores salarials. Alhora podem considerar-la, també, precursora de la famosa vaga del gener de 1946.

 

RELACIÓ DE VAGUES 1939-1946 A CATALUNYA

 • 1940: aturada a la fàbrica de Cervezas Moritz de Barcelona.
 • 1941, març: vaga a la Maquinista Terrestre y Marítima.
 • 1941, desembre: protesta puntual a l’empresa tèxtil Fabra y Coats de Barcelona.
 • 1942: actes de protesta aïllats a les fàbriques tèxtils de Mataró.
 • 1945, maig: aturada a la Maquinista Terrestre y Marítima i altres fàbriques de Barcelona. Celebració de la capitulació d’Alemanya.
 • 1945, juny: vaga de braços caiguts a la Fàbrica Nova de Manresa.
 • 1945, agost: vaga a la Maquinista Terrestre y Marítima.
 • 1945, agost: conflicte a Reus. Reclamació del pagament d’hores extres.
 • 1945, desembre: boicot a la Fàbrica Nova de Manresa.
 • 1945: conflicte a la Hispano-Suiza. Petició d’augment del plus de puntualitat.
 • 1945: conflicte a la Maquinista Terrestre y Marítima. Protesta per la migradesa del plus atorgat per les restriccions elèctriques.
 • 1945: conflicte a Terrassa. Compliment de la setmana de 44 hores al torn de nit.
 • 1946, gener: vaga a l’empresa tèxtil Tolrà de Castellar del Vallès
 • 1946, gener: vaga a la Fàbrica Nova de Manresa.
Buscar a tot memoria.cat