El diari Manresa d’aquells dies

El diari Manresa, controlat pel Movimiento, no va publicar cap referència a la vaga de la Fàbrica Nova de l’any 1945. Naturalment, sí que va donar un gran relleu al canvi d’alcaldia, quan pocs dies després Joan Prat Pons va substituir Josep Montardit.

Diari Manresa, 5 de juliol de 1945. “Nota de la Alcaldía”, que informa de la dimissió de l’alcalde Josep Montardit. També informa que s’ha fet càrrec del comandament de la ciutat Joan Prat Pons. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

Diari Manresa, 7 de juliol de 1945, que informa de l’acte de la presa de possessió de Joan Prat Pons com a alcalde de la ciutat. (Arxiu Comarcal del Bages).

Diari Manresa, 10 de juliol de 1945. Informa de la visita a Manresa del governador civil de Barcelona, Antonio F. de Correa y Veglison, per explicar “el significado del cambio operado en Alcaldía”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

Diari Manresa, 14 de juliol de 1945. Informa de la presa de possessió del nou cap de la comissaria de Policia de Manresa, Julio González Palomo. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

Editorial del diari Manresa del 17 de juliol de 1945, prou il·lustratiu de la seva línia editorial. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

 

 

 

 

Buscar a tot memoria.cat