Informe de l’Ajuntament sobre diferents despeses ocasionades per la vaga

Despeses de les forces armades

Març de 1946: informe de l’Ajuntament de Manresa sobre les despeses ocasionades pel desplaçament a Manresa de les forces d’ordre públic i per altres conceptes derivats de la vaga de la Fàbrica Nova del mes de gener. La part més important de les despeses recau en els menjars, les estades a l’hotel dels diferents comandaments i autoritats i els desplaçaments que van efectuar. L’alcaldia també va obsequiar les forces d’ordre amb motiu de la Fiesta del Ángel Custodio. Per tot plegat, la factura total va pujar 18.577,97 pessetes. S’hi adjunta l’informe detallat de les despeses. (Arxiu Municipal de Manresa)

Buscar a tot memoria.cat