Crèdits

Autors  del web: Joaquim Aloy i Carme Botifoll Benasat

Troballa de la documentació sobre la vaga del juny de 1945: Carme Botifoll Benasat

Recerca de la documentació referida al cens dels treballadors/es de 1946: Joaquim Aloy

Maquetació del web: Carme Botifoll i Jordi Griera-Cors

Digitalització: Mireia Arso

Disseny del web: Arnau Aloy Olivé

Capçalera: Carla Méndez

Mapa dels domicilis dels treballadors/es: Josep Castilla Garcia

Correcció: Teresa Torra Oliveres

Entrevista a les treballadores de la Fàbrica Nova Pepita Burgués i Laura Sanmiquel: Joaquim Aloy i Pere Gasol. Càmeres: Jorge Caballero i Laura Casaponsa. L’entrevista fou enregistrada l’octubre de 2006 per al documental “Viure en una dictadura. Els primers 20 anys del franquisme a Manresa (1939-1959)”.

Transcripció dels vídeos de l’entrevista a Pepita Burgués i a Laura Sanmiquel: Marta Torra Oliveres

Edició dels vídeos: Àngel López Tormes

Procedència dels documents i imatges: Arxiu Comarcal del Bages (Hemeroteca, Fons Jaume Pons i Fons Daniel Toran) i Arxiu Municipal de Manresa.

Localització de la “Causa 89/1945. Rollo 4302, Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Manresa” sobre la vaga de 1945: octubre de 2021, a l’Arxiu Comarcal del Bages.
Localització dels titulars de les targetes d’abastiment de l’any 1946. (Ministerio de Industria y Comercio. Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. Delegación Provincial de Barcelona. Sección de Estadística y Racionamiento): maig del 2008, a l’Arxiu Municipal de Manresa. Posteriorment aquesta documentació es va traspassar a l’Arxiu Comarcal del Bages.

Agraïments:

Arxiu Comarcal del Bages
Arxiu Municipal de Manresa
Marc Torras Serra
Pepita Burgués
Rosario Ramos
Pere Gasol i Pujol
Rosa M Lóbez Rosell
Josefina Recasens Guitart

Manresa, abril de 2022

Buscar a tot memoria.cat