Els Carlins

La Joventut Carlista Manresana es va fundar l’any 1903 i es va instal·lar provisionalment al local de la Joventut Catòlica, al carrer Joc de la Pilota. El 1905 es va traslladar a un edifici del carrer Sant Miquel, on tenia la seu el casino “Siglo XX” i van remodelar la sala per convertir-la en un petit teatre. Un any després es va tancar l’entrada per aquest carrer i es va obrir una nova porta pel carrer Sabateria. El 1910 el teatre de la Joventut Carlista va ser renovat per Ignasi Oms i Ponsa amb la voluntat d’adaptar l’escenari a les representacions d’Els Pastorets. I el 1920 es va engrandir el pati de butaques.

Amb l’inici de la guerra civil, el 1936, el teatre dels Carlins es va transformar en Escola Proletària d’Art Escènic i el carrer Sabateria es va rebatejar amb el nom de Carlota Mena en honor de l’actriu que va morir mentre representava l’obra “Locura de amor” al teatre Conservatori, el 28 de desembre de 1902. Un cop acabada la Guerra, el teatre va prendre el nom de “Café España” i més tard, el 1942, el de Círculo Familiar Recreativo.

A partir de 1946 s’hi alternava l’activitat teatral amb la de cinema. Les sessions es van iniciar amb la projecció de “Mi reino por un torero” i “Opereta” Durant quatre anys el “Cine Círculo” oferia sessions de cinema, un de cada dos diumenges.

El 1981 es va decidir catalanitzar i revisar el nom de la sala, que a partir de llavors va portar el nom de Casal Familar Recreatiu.

Durant tota la trajectòria d’Els Carlins, tal com es coneix popularment la sala, s’hi han fet centenars de representacions de teatre amateur i d’altres activitats culturals. En destaca la celebració del Primer Premi Ciutat de Manresa el 1971 i el Primer Concurs Comarcal de Teatre Premi Bages el 1986. També s’hi han representat moltes sarsueles, la Passió, l’obra Don Juan Tenorio, jocs florals, innocentades… Però sens dubte, una de les representacions més arrelada és la d’Els Pastorets, que s’hi presenten des del 1910.

Els Carlins ha estat, i és actualment, seu de diverses entitats i grups culturals, com la Coral La Unió, el Grup Teatral l’Espantall o el Petit Espantall. Tradicionalment, Els Carlins ha tingut un grup d’actors i actrius estable i ofereix cursos i Tallers de Teatre des del juliol de 1995.

En els darrers anys s’hi han fet reformes importants, sobretot a nivell tècnic. Des del 2006, l’edifici d’Els Carlins, és propietat de la Fundació Privada Cultura i Teatre, que té cura de la gestió.

 

Buscar a tot memoria.cat