Teatres en centres escolars

El teatre, el cinema i totes les arts escèniques són un recurs per al desenvolupament personal i per exercitar les habilitats interpretatives, de memòria, d’oratòria, de socialització o d’arts plàstiques entre els infants i joves dels centres educatius.

Els dirigents dels diferents centres i les autoritats educatives, coneixedors de l’aportació de les arts escèniques en el creixement de les persones, ja van apostar per habilitar espais als seus centres com a teatres,- amb més o menys condicions escèniques- sovint oberts a les activitats culturals d’alumnes, però també de la societat.

Aquí presentem espais en el marc de centres escolars, on s’han desenvolupat actes culturals i escènics amb diferent intensitat, al llarg del segle XX i XXI.

 

Buscar a tot memoria.cat