Crèdits

Autor del web: Joan Maria Serra

Idea i projecte: Joaquim Aloy

Digitalització del llibre de signatures: Marta Pich

Disseny del web: Arnau Aloy i Olivé

Maquetació del web: Jordi Griera-Cors

Procedència de la documentació: Arxiu Lluís G. Jorba Gomis

Agraïments: Ricard Jorba Garcia, dipositari de l’Arxiu Lluís G. Jorba Gomis

Manresa, maig del 2018