Introducció

En aquest web presentem el llibre de signatures de la Casa Jorba en el qual podem trobar les signatures de persones rellevants que van visitar els Magatzems Jorba de Manresa entre els anys 1907 i 1968.

Aquest llibre es va iniciar l’any 1907, possiblement per consolidar el prestigi comercial de l’empresa, quan es va decidir que hi hauria un àlbum de visites on deixar constància dels visitants que rebia la casa. El llibre va ser confeccionat amb un luxós relligat a la Impremta de Sant Josep de Manresa.

La primera signatura que hi va haver va ser la del bisbe de Solsona, Lluís d’Amigó i Ferrer, el 16 de desembre de 1907. Durant més de 60 anys, fins a l’any 1968, hi van estampar les seves signatures polítics, eclesiàstics, mestres, fabricants, nobles, religiosos, militars… una àmplia i variada mostra de la diversitat de persones que van ser rebudes i acompanyades pels propietaris de l’empresa. La darrera signatura que hi consta és la de Maria Teresa de Borbó Parma, germana del pretendent carlista al tron d’Espanya, el 2 de juliol de 1968.

En pàgines especialment il·luminades, hi ha les signatures de la Infanta Isabel de Borbó, el 23 de juliol de 1912; del rei Alfons XIII, el 19 d’octubre de 1926; i del general Francisco Franco, el 20 de maig de 1947. Entremig, hi podem conèixer les signatures i les dedicatòries de tot de personalitats: Francesc Macià (l’any 1922), Carme Karr, Àngel Guimerà, Josep Torras i Bages, Francesc Vidal i Barraquer, Francesc Cambó, Lluís Millet, Alejandro Merletti, Anselm M. Albareda, Eusebi Bertrand i Serra i altres. Tancant l’àlbum de visites, trobem sis pàgines on el 8 de juny de 1980 van signar els antics empleats dels Magatzems Jorba que van assistir a la trobada que es va fer a l’Hotel Pere III de Manresa.

L’àlbum de visites conté 203 signatures amb dedicatòria i 288 sense, en total 491 signatures de visitants, de les quals se n’ha pogut identificar l’autor en 432 casos; hi ha cinc persones que van signar dues vegades en dues visites diferents. Dues terceres parts de les dedicatòries estan escrites en castellà, més d’una quarta part en català i la resta en altres idiomes, especialment en francès.

L’àlbum té cinc etapes sense signatures: una de més llarga, entre maig de 1935 i gener de 1943, a causa segurament de les difícils circumstàncies polítiques per les quals van travessar el país i l’empresa en aquest període; i unes altres de més curtes: des de febrer de 1927 a febrer de 1928, a causa del dol per la mort de Pere Jorba i Gassó; d’agost de 1949 a agost de 1951, de juny de 1955 a octubre 1959, de juny de 1960 a abril de 1963, i de setembre de 1966 a febrer de 1968. De fet observem que les etapes sense signatures s’acumulen amb posterioritat a la guerra civil.