Rosa García Grima, víctima col·lateral de la Guerra Civil a Monistrol de Montserrat

Autor: Salvador Redó i Martí

Rosa García Grima, de 17 anys, va ser una víctima col·lateral de la Guerra Civil. Va morir ofegada a Monistrol en caure al riu Llobregat mentre s’apressava a passar d’una banda a l’altra amb una barca de taulons; el fet luctuós es va produir a les 10 del vespre del dia 4 de maig de 1939. La cua de l’exèrcit republicà havia volat el majestuós pont gòtic la matinada del 24 de gener. L’exèrcit franquista entrava a la vila l’endemà, just després d’un bombardeig que va causar tretze morts.

Amb el pont sobre el Llobregat ensorrat per la meitat, s’havia improvisat un pas de barca per unir les dues vores: la coneguda com l’Altra Banda amb la Vila. La Rosa García havia acabat el seu torn de treball a la fàbrica i tornava cap a la casa familiar del núm. 5 del carrer de la Trinitat, aleshores rebatejat com a Avenida de José Antonio (Primo de Rivera, fundador de la Falange Española); a hores d’ara no sabem a quina de les dues fàbriques treballava la Rosa, si a Cal Manel o a Cal Batalla. En les baixes per defunció que consten en el padró de l’1 de desembre de 1939, Rosa García Grima figura com a treballadora de fàbrica sense cap altra especificació.1

Segons la memòria familiar, la Rosa va saltar des de la vora a la barca quan aquesta ja salpava i va caure a l’aigua en una de les parts més fondes del riu, aleshores plena de runa i de ferros a causa de la voladura. El seu cos no es va trobar fins el dia 29 de maig, aturat a la resclosa del cal Coma. L’autòpsia va determinar que havia mort ofegada; van signar l’acta de defunció el jutge de pau Antoni Marcet i el secretari Joan Molas.2

Bartolomé García Flores i Rosa Grima Segura havien arribat a Monistrol de Montserrat3 des de Mojácar, a Almeria, l’octubre de 1933 amb quatre fills: Petronila (mare de la Paquita, del Joan i de la Rosa Puche García), Gregorio, Rosa i Juana (mare de la Rosa Bacardit García que el 1940 treballava a la fàbrica de cal Coma). El Bartolomé García va ser l’encarregat de la pedrera de Montserrat i un dels treballadors que van dur el fèretre de l’Abat Antoni M. Marcet el dia del seu funeral.

1 ACBG fons AMMM. Padrón municipal de los vecinos y domiciliados (presentes y ausentes) y transeúntes que se inscribieron en este término el día 1 de diciembre de 1939. Núm. transf. 0131.
2 Registre Civil del Jutjat de Pau de Monistrol de Montserrat, f. 95, inscripció núm. 46.
3 ACBG fons AMMM. Apéndice de las altas, bajas y alteraciones del año 1939 al padrón municipal de los vecinos y domiciliados (presentes y ausentes) y transeúntes que se inscribieron en este término el día 30 de abril de 1936. Núm. transf. 0131. En aquesta inscripció els noms estan mal escrits. La Petronila figura com a Paulina i els cognoms de tots els fills són els de la mare, de manera que el García del pare desapareix. Rosa Grima Segura va morir el 20 de març de 1938 als 40 anys d’edat. En el fitxer d’entrades de l’hospital de Sant Andreu de Manresa d’entre els anys 1936 i 1939, consta com a diagnòstic: “histero-epilèptics” i que “morí a la una a conseqüència de reblaniment cerebral”.

Procedència de la documentació: Arxiu familiar de Rosa Bacardit García, Arxiu David Blasco i Jutjat de Pau de Monistrol de Montserrat.

Agraïments: Rosa Bacardit, David Blasco i Anna Gutiérrez.

Buscar a tot memoria.cat