Reproducció d’un quadern d’operacions militars de soldats republicans encarregats de destruir els ponts durant la retirada (gener del 1939)

El gener de 2011 la Diputació de Barcelona va fer públic que a l’Arxiu Municipal de Roda de Ter s’havia trobat un quadern de la Guerra Civil amb informes i oficis sobre operacions de destrucció de vies de comunicació efectuades per l’exèrcit republicà el mes de gener del 1939, especialment a les comarques de l’Anoia i el Bages i sobretot als entorns de Manresa.

Gràcies a la disponibilitat de l’Ajuntament de Roda de Ter i del responsable del seu arxiu municipal, Rafael Ginebra Molins (arxiver del Programa Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona), us podem oferir les pàgines d’aquest quadern digitalitzades. Per tal de facilitar-ne la lectura, nosaltres n’hem efectuat la transcripció íntegra.

El quadern permet seguir les operacions realitzades entre els dies 10 i 31 de gener de 1939 de la 1ª companyia del batalló de sapadors del XVIIIè cos de l’exèrcit republicà (formada per uns 180 soldats) i que consistia bàsicament en fer volar els ponts, les carreteres i vies de tren per obstaculitzar l’avenç de les tropes franquistes i facilitar la retirada republicana.

Gràcies a aquesta documentació podem conèixer el recorregut de la companyia, els llocs d’acampada, el tipus d’explosiu utilitzat i el nombre de quilos en cadascuna de les voladures, les incidències, les explosions fallides, els enfrontaments amb l’exèrcit franquista i les baixes dels soldats.

El quadern va acompanyat d’uns fulls solts, també sobre diferents voladures, que igualment hem transcrit.

 

(Agraïments: Jaume Casellas i Jorba, Gemma Comallonga Bacardit i Josep Miret i Mercè).

Quadern de la 1ª companyia del batalló de sapadors del XVIIIè cos de l’exèrcit republicà (trobat a l’Arxiu Municipal de Roda de Ter)

Transcripció

Transcripció

Fulls solts que acompanyaven el quadern amb informacions de diferents voladures

Transcripció

Transcripció

Transcripció

Transcripció

Transcripció

Buscar a tot memoria.cat