Informació general sobre morts i desapareguts

[tornar]


 

La Generalitat de Catalunya, a demanda de familiars, assumeix la recerca, de les persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme; assessora aquelles persones que volen resseguir elles mateixes la vida d’un familiar; centralitza el cens i les investigacions sobre el destí final de les persones desaparegudes i informa sobre tot allò que fa referència a les fosses comunes.

D’altra banda, també assessora les persones que creuen que poden ser beneficiàries de Pensions de Classes Passives del Ministeri d’Economia i Hisenda (viduïtat, orfes de guerra, mutilats, ex-militars republicans, desplaçats a l’estranger en minoria d’edat,…), tot indicant-los on s’han d’adreçar per tramitar els papers i facilitant-los en la mesura del possible els tràmits.

Si us interessa posar-vos-hi en contacte, us podeu adreçar a:

Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans
Tel.: 93 634 74 30

fossescomunes@gencat.cat

Trobareu més informació al seu web

Buscar a tot memoria.cat