Joan Prat Pons “Comendador” (1952)

Una de les característiques del sistema del clientelisme franquista, farcit de favors mutus entre particulars amb posicions influents, foren les condecoracions oficials. Eren una manera de fer propaganda de les relacions de poder establertes i de premiar la fidelitat “inquebrantable” al dictador. Al mateix temps, amb la pompa i prestigi amb què es volien vestir aquestes distincions oficials, s’adoctrinava a la població de no qüestionar en absolut als dirigents del règim i de reforçar l’autoritat del premiat. Així, per exemple, el 5 de març de 1947 l’alcalde Prat Pons havia ofert la primera medalla d’or de la ciutat de Manresa al general Franco al Palacio del Pardo de Madrid.

En aquest context, en poc temps l’alcalde Prat Pons rebé dues importants condecoracions per part del règim franquista: la de “Comendador de la Orden del Mérito Civil” i la de “Comendador de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio”. Cronològicament, coincideixen quan l’alcalde manresà era procurador municipal a Corts i, per tant, es trobava en el seu moment de màxima influència política. Ho deixaria de ser poc després i aquestes condecoracions desprenen un aire d’agraïment als serveis prestats.

Pel que fa a la primera d’aquestes distincions, el diari “Manresa”, editat per la Jefatura Comarcal del Movimiento, informava en la seva edició del 31 d’octubre de 1952 d’unes declaracions del governador civil de Barcelona, el militar Felipe Acedo Colunga, en les que expressava “la satisfacción con que se había entregado al señor Prat, alcalde de Manresa, la credencial de Comendador de la Orden del Mérito Civil que le ha concedido el Caudillo por sus méritos al frente de aquel Ayuntamiento, en el que ha acreditado sus dotes personales de exquisita ponderación y gran competencia”.

Aquesta Orde del Mèrit Civil havia estat establerta pel rei Alfons XIII en plena dictadura del general Primo de Rivera l’any 1926. Per això, el govern democràtic de la II República l’havia suprimit el 1931. Tanmateix, després de la guerra civil, la dictadura franquista l’havia restablert.

Pocs temps després, Prat Pons també va rebre la condecoració de “Comendador de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio”. Aquesta Orde s’havia creat el 1902 amb la finalitat de premiar els mèrits d’una persona o institució en els camps de l’educació, la ciència, la cultura, la docència i la recerca. En aquest sentit, desconeixem les aportacions concretes de Prat Pons però segurament aquest fou el motiu pel qual l’acte oficial del lliurament d’aquesta distinció -que li havia estat concedida pel ministre d’Educació Nacional Joaquín Ruiz Giménez- es celebrés a la sala d’actes de l’actual Institut Lluís de Peguera, que en aquell curs commemorava el 25è aniversari de la seva fundació. Precisament, per aquest motiu el ministre Ruiz Giménez havia presidit, el dia 7 d’octubre de 1952, la inauguració del curs escolar a la mateixa sala d’actes de l’institut.

En les diverses fotografies que Prat Pons conservava podem veure les felicitacions que va rebre, la presidència de l’acte, el públic assistent amb la sempiterna presència de militars professionals, i també de membres del claustre de l’institut amb la presència -encara minoritària- d’algunes professores. Nerina Scaletti, una de les nores de l’alcalde manresà, havia estat professora d’italià a l’institut entre els anys 1943 i 1948.

 

Buscar a tot memoria.cat