Fotografies de la Patum (1935 i 1952)

En aquest petit àlbum podem observar 12 fotografies de la famosa Patum de Berga. Tres d’elles corresponen a l’any 1935 i les 9 restants a l’any 1952. Prat Pons era un manresà que tenia forts lligams amb el Berguedà i a qui li agradaven les manifestacions folklòriques de la cultura catalana. Havia estat director de les fàbriques de Cal Pons i de Cal Marsal (on havia nascut el seu fill gran), alcalde de Puigreig a l’època de Primo de Rivera i, a més, la seva esposa Dolors Pujol era nascuda a Berga on mantenien la casa familiar. En aquesta casa hi solien estiuejar i també hi anaven amb motiu de celebracions, com ara la pròpia Patum, en la que hi participaven familiars seus.

Aquest petit conjunt de fotografies ens permet observar els participants de les festes d’aquells anys, la seva indumentària i el conjunt d’objectes relacionats amb els rituals de la celebració. Igualment, la gernació d’espectadors i espectadores, amb un important component de població jove, amb les vestimentes pròpies de cada època. Constitueixen, en definitiva, un instant congelat de la vida quotidiana en la seva vessant folklòrica i lúdica. Un testimoni que, amb el pas dels anys, ha esdevingut gairebé antropològic tot i que, com passa sovint, segurament no era aquesta la intenció inicial dels autors d’aquestes imatges.

 

 

Buscar a tot memoria.cat