Els quaderns d’escola d’un noi manresà entre els anys 1927 i 1932

La cartera de Maurici Casasayas i Aloy

Aquesta era la cartera de cuir que feia servir Maurici Casasayas i Aloy, un manresà que va néixer el 24-12-1919 i que, per tant, el 24 de desembre d’aquest any (2009) complirà 90 anys. En aquest “senatxu” Maurici hi portava el seu material escolar, incloent-hi naturalment el quadern d’escola de cada curs. La seva escola era la del mestre Pau Guiu Domingo, que estava situada a l’edifici de Sant Ignasi de Manresa.
Casasayas encara guarda els quaderns de la seva etapa escolar i aquí en reproduïm les cobertes i una selecció d’una setantena de pàgines, prou il·lustratives de l’ensenyament de l’època, on –entre d’altres coses- queda plenament reflectit el canvi de règim polític que es va produir aquells anys, quan el 14 d’abril del 1931 es va passar d’una monarquia borbònica, que havia donat suport a la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), a una República democràtica.

Si els quaderns del període monàrquic estan tots escrits en castellà i s’hi poden llegir textos sobre la bandera espanyola, la “Fiesta de la Raza” i l’himne de la “Marcha real”, els quaderns de la República són pràcticament en la seva totalitat en català i parlen de la història i la geografia del nostre país, donant un especial relleu a fets com la proclamació de la República, l’aprovació de la Constitució, la defensa de l’Estatut d’autonomia i la famosa visita del president Macià al Teatre Kursaal, que aquell dia, segons el quadern escolar de Casasayas “no era ple a vessar, ni de gom a gom. N’era molt més encara. Semblava que haguessin abocat al públic amb un cabàs gegantí
Les pàgines seleccionades dels quaderns mostren també lliçons, exercicis, cançons, redaccions… de geometria, geografia, història, matemàtiques, gramàtica, etc.

Fons: Col·lecció particular de Maurici Casasayas i Aloy
Fotos: Marta Pich

 

El quadern d’escola del curs 1927-28

Podem veure’n la coberta i 2 fulls del quadern. Ens trobem a l’època de la dictadura de Primo de Rivera. Casasayas té 8 anys.

El quadern d’escola del curs 1928-29

El quadern d’escola del curs 1929-30

El quadern d’escola del curs 1930-31

Vegem alguns dels fragments escrits per Maurici Casasayas sobre la proclamació de la República:

14 DE ABRIL 1931
Día de suma trascendencia para España es la fecha de 14 de Abril de 1931…
La proclamación de la República en España ha sido acogida en medio del mayor entusiasmo popular, con la esperanza de que los hombres del nuevo régimen vendrán, con el esfuerzo de todos, llenando los anhelos del pueblo español, ayudando (a) los que han sacrificado sus vidas en bien de la patria, devolviendo a España el prestigio y el lugar que le corresponde ante todo el mundo entero, que nadie nos podrá negar. Y si bien nuestros antepasados llenaron las páginas de nuestra historia de hechos sublimes y gloriosos, que son la admiración de todo el mundo, los actuales españoles de nuevo debemos sentirnos orgullosos por haber añadido a nuestra historia la gesta más grande que ha registrado la historia de la Humanidad, dando ejemplo de civismo, sensatez y moralidad  sinigualante (?) el mundo entero con un cambio de régimen en que no hay que lamentar la menor pérdida de energías que tan necesitada está nuestra querida España.
Los pueblos todos del mundo admirando nuestro proceder y en tales miras deben esforzarse en imitar nuestro ejemplo de bien de la Humanidad. Todo ciudadano honrado debe presentar su más decidido apoyo a los hombres que han sacrificado su bienestar en bien de la República y todos juntos debemos elevarse (?) por una España grande y poderosa. ¡Viva la República! ¡Viva España!
Manresa, 16 de abril de 1931

Observi’s també els noms escrits en català dels membres del govern de la República a Madrid i del “Govern Provisional de la República Catalana” i el ban de la proclamació de la República a Manresa.

 

Lliçó de geometria i l’himne “El cant del poble”

Il·lustració sobre el Primer de Maig. A la pàgina anterior, el fragment final de l’explicació de la història d’aquesta jornada.

Pàgines dedicades a l’acte de commemoració de les Bases de Manresa, que va tenir lloc a Manresa el 7 de juny de 1931 i que va comptar amb la presència de Francesc Macià.D’una banda, els alumnes hi copien la crònica que va publicar sobre l’acte el diari “El Dia”, òrgan de les esquerres manresanes. De l’altra, una descripció personal (segurament del mestre Pau Guiu): “Ahir va tenir lloc en aquesta ciutat l’anunciat aplec nacional commemoratiu de l’aprovació del programa –gloriosament conegut amb el nom de Bases de Manresa- que associa el nom d’aquesta ciutat al renaixement de la nostra pàtria. L’entusiasme provocat per la festa fou simplement indescriptible. No va decaure en tot el dia. Representava i consagrava l’alegria de l’adhesió popular a les sanes tradicions o al progrés social de la nostra terra i als homes que encarnen aquest progrés.
El Teatre Kursaal no era ple a vessar, ni de gom a gom. N’era molt més encara. Semblava que haguessin abocat al públic amb un cabàs gegantí. “No hi cabia ni una agulla” – deia la gent. Però hi anava. Tothom sabia que trigaríem anys a veure una altra festa així… Tots s’encabien on era impossible per sentir i veure el President, per saber què deien els vells lluitadors.
Tots els oradors estigueren ben encertats en ses dissertacions i convingueren en un mateix fi: l’autonomia de Catalunya

“LA TERRA CATALANALa terra catalana està formada per les regions anomenades Catalunya, Rosselló, València i les Balears. Totes elles integren la nacionalitat catalana. Totes elles són de raça catalana i en totes es parla el català. Per això poden ésser compreses totes elles sota el nom genèric de Països Catalans”.

Sota el títol “COINCIDÈNCIA DEL REINYAT D’ALFONS XIII”, hi trobem un exercici curiós, segons el qual, a partir de diferents dades relacionades amb el regnat d’Alfons XIII s’obté la data de la proclamació de la República i del seu destronament: 14 d’abril de 1931.

El quadern d’escola del curs 1931-32

 

(El 16/7/2010, al cap de 6 mesos que publiquéssim aquest apartat del quadern escolar, l’informatiu digital crònica.cat reproduïa aquesta darrera imatge sobre l’Estatut sense citar-ne la procedència i pràcticament atribuint-se la troballa del text (“Crònica.cat ha recuperat un text escrit de l’any 1932”, afirmava en el subtítol de la notícia). És lamentable que passi això, ja que tots els documents i imatges de Memoria.cat tenen una llicència de Creative Commons per la qual tothom qui vulgui els pot difondre, però citant-ne sempre la procedència).
Buscar a tot memoria.cat