Els fets de la Setmana Tràgica a Manresa

L’Església de Sant Francesc cremada.

La Setmana Tràgica va ser una revolta anticlerical que va tenir lloc a finals de juliol de 1909, principalment a Barcelona, però també a altres ciutats de Catalunya.

 

Objectius de la recerca

 • Esbrinar què va passar a Manresa a finals de juliol de 1909.
 • Relacionar aquests esdeveniments amb els fets de la Setmana Tràgica a Barcelona.
 • Identificar les causes, els fets i les conseqüències de la revolta anticlerical.
 • Esbrinar en quines altres poblacions de Catalunya també es van produir revoltes.

Contingut

 • El context històric per situar els esdeveniments del 1909 a nivell de Catalunya i de l’Estat Espanyol.
 • Les causes de la Setmana Tràgica.
 • L’anticlericalisme de principis de segle i les causes que el motiven.
 • Els esdeveniments que van tenir lloc a Barcelona durant la Setmana Tràgica.
 • Els fets que van passar a Manresa i a altres llocs de Catalunya.
 • Les conseqüències de la Setmana Tràgica. La repressió.
 • Els principals protagonistes.

Orientacions metodològiques

 • Fer una recerca bibliogràfica per situar el context general i conèixer les causes, els fets i les conseqüències de la Setmana Tràgica.
 • Fer una recerca per esbrinar el que va succeir a Manresa i a altres llocs de Catalunya.
 • Formular uns objectius bàsics i, si cal, una hipòtesi de treball.
 • Portar a terme una recerca d’hemeroteca per veure la informació que donaven diaris i revistes de l’època sobre els esdeveniments.
 • Fer una recerca, una anàlisi i una selecció de fotografies que existeixen sobre aquests fets tant de Barcelona com de Manresa.
 • Redactar el treball. La redacció del treball ha d’incloure els següents apartats: introducció, objectius (hipòtesi), metodologia, contingut, conclusions (validació hipòtesi), bibliografia i altres fonts consultades.

Fonts d’informació

Arxius en línia

Hemeroteca

Webs


Bibliografia bàsica

 • COMAS CLOSAS, Francesc. La Setmana Tràgica al Bages i Berguedà. Revistes de l’Erol nº 102. Àmbit de Recerques del Berguedà, 2009
 • CONNELLY, Ullman. La Semana Trágica. Barcelona: Edicions B, 2009.
 • DALMAU, Antoni. Set dies de juliol: Barcelona i la Setmana Tràgica, juliol 1909. Barcelona: Columna,
 • LUJÁN, Oriol. “La Manresa amb la cara més tràgica“. Regió 7, 25-7-2009.
 • MARTÍNEZ FIOL, David. La Setmana Tràgica. Barcelona: Pòrtic, 2009.
 • RUBÍ, Gemma. “El Bages en revolta: els fets de juliol de 1909”. Dovella, tardor 2009, núm. 101, p. 31-35.
 • RUBÍ, Gemma. “La Setmana Tràgica va deixar a Manresa almenys cinc morts i tres edificis cremats”. Regió 7, 30-7-2009.
 • SARDANS, Ferran ; SARDANS, Jordi. “Setmana Tràgica: el poble enfurismat incendia convents i caseta dels Burots”. Pou de la gallina, juliol-agost de 2009, núm. 245, p. 14-21.
 • VILAR, Pierre (dir.) ; TERMES, Josep (coord.). Història de Catalunya. Volum VI, De la Revolució de setembre a la fi de la guerra civil 1868-1939. Barcelona: Edicions 62, 1987.

Catàlegs i arxius en línia


Autores: Carme Botifoll Benasat i Rosa M. Lóbez Rosell

Maig, 2018


Els fets de la Setmana Tràgica a Manresa (pdf)