Portal de memòria
i història de Manresa

Com treballar a l’aula “Fem memòria” i el “Personatge del mes”

propostes_1_m

Memòria.cat/edu publica amb periodicitat mensual Fem memòria i/o el  Personatge del mes amb la intenció de recordar o donar a conèixer tant fets com personatges rellevants o històries personals interessants per les circumstàncies viscudes.

Amb aquest recurs també es vol estimular l’interès pel passat i veure la relació que té amb el present.

Fem memòria i el Personatge del mes es presenten en diferents formats, i són un recurs fàcil d’utilitzar a l’aula per la seva brevetat, tot i que no inclouen cap proposta de treball concreta.

Aquestes són algunes de les possibilitats didàctiques que ofereixen:

 • Es poden fer servir com un recurs motivador en iniciar la classe:
  • quan es produeix un aniversari d’un fet passat (per exemple: el bombardeigs),
  • amb motiu d’un fet actual (per exemple: unes eleccions municipals),
  • en relació amb alguna notícia que hagi sortit a la premsa (per exemple: l’Ateneu de les Piques de Manresa).
 • Es poden utilitzar com a ampliació o en relació a un tema que s’estigui treballant a classe (per exemple: l’entrada de les tropes franquistes en acabar la Guerra Civil).
 • Poden ajudar a treballar determinats aspectes històrics (per exemple: la repressió) i també alguns valors (per exemple: el compromís social i polític en alguns dels personatges).
 • Es poden treballar de manera interdisciplinar amb matèries diferents a les ciències socials (per exemple: Pompeu Fabra amb català, Pius Font i Quer amb ciències naturals…).
 • Es poden utilitzar, de manera diferent en contextos diferents, segons els alumnes i els centres, segons les activitats que es realitzin al centre, segons els moments de l’any…  (per exemple: la inauguració de la Biblioteca Popular de Manresa amb motiu d’una visita a la biblioteca, la inauguració de la piscina municipal amb motiu d’un curset a la piscina o de l’arribada de l’estiu…).

A partir d’aquest recurs es poden generar fàcilment activitats diverses:

 • El professorat pot projectar-ho i mostrar-ho a la classe, pot llegir-ho i fer-ne un comentari.
 • El professorat pot proposar que, cada mes, un/a alumne/a diferent o un grup d’alumnes ho presentin a la resta de la classe.
 • Es pot aprofitar perquè l’alumnat faci una petita recerca i busqui més informació com a treball d’ampliació.
 • Es pot fer un recull fotogràfic o una petita exposició.
 • Es pot confeccionar una barra cronològica i anar-hi situant els diferents Fem memòria i /o els Personatges.
 • Pot ser motiu d’un debat per treballar valors i per fomentar l’empatia. Algunes històries ho permeten.
 • Pot ser l’origen d’un projecte de recerca o d’un treball de recerca.
 • Pot ser motiu perquè l’alumnat faci una exposició oral o una presentació a les classes de llengua catalana o de llengua estrangera.
 • Si el centre treballa per projectes, es pot vincular a diferents projectes i pot ser un element motivador i aglutinador de les diferents matèries.

 

CONTINGUTS RELACIONATS
Buscar a tot memoria.cat

Espai educatiu del portal memoria.cat