Portal de memòria
i història de Manresa

Com analizar un conflicte històric

Com analitzar un conflicte històric - 1
Càrrega policial a la manifestació convocada per l’Assemblea de Catalunya, l’1 de febrer de 1976, al passeig de Sant Joan de Barcelona, sota el lema “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”. Fotògraf: Manel Armengol. (Font: web ara.cat, 29/01/2016).

La vida en societat genera sempre conflictes diversos que poden ser de tipus personal, laboral, econòmic, social, polític…

Però, què entenem per conflicte social  o polític? És aquella situació en què persones, grups socials, nacions o estats persegueixen objectius diferents perquè tenen interessos oposats, la qual cosa provoca un enfrontament entre les diferents posicions.

Qualsevol conflicte té un inici, per causes diverses; un desenvolupament, que implica un seguit de fets o situacions; i un final, tot i que generalment comporta unes conseqüències.

Proposem unes pautes per analitzar qualsevol conflicte històric, de caràcter social o polític, perquè l’anàlisi sistemàtica dels diversos aspectes que hi intervenen ens pot ajudar a entendre’l més bé.

Pautes per analitzar un conflicte  

1. Identificar el tipus de conflicte: vaga, revolta, revolució, guerra …

2. Concretar on i quan s’origina el conflicte.

3. Identificar les parts que estan en conflicte: estats, nacions, ètnies, grups socials, institucions, .. que hi intervenen.

4. Explicar les causes del conflicte. Diferenciar:

    • Els antecedents o causes llunyanes: situacions econòmiques, socials, polítiques… que s’han produït anteriorment o que fa temps que s’han anat acumulant.
    • Les causes immediates: aquelles que fan esclatar el conflicte.

5. Identificar els instruments de pressió que utilitza cada part, si en té.

6. Exposar el desenvolupament del conflicte: fets que s’han anat produint, de manera cronològica, des que comença fins que acaba.

7. Concretar les negociacions que es duen a terme i els acords a què s’arriba, si escau.

8. Precisar el desenllaç i el final del conflicte.

9. Determinar les conseqüències posteriors que provoca el conflicte.


Autores: Carme Botifoll Benasat i Rosa M. Lóbez Rosell

Abril, 2020


Com analitzar un conflicte històric (pdf)

CONTINGUTS RELACIONATS
Buscar a tot memoria.cat

Espai educatiu del portal memoria.cat