Documents de l’Arxiu Comarcal del Bages sobre l’homenatge de Manresa i el Bages a Àngel Guimerà, el 20 de juny de 1909

Instància del 5 d’abril de 1909. Fou adreçada per diferents entitats a l’alcalde de la ciutat, perquè Manresa retés un homenatge solemne a Àngel Guimerà. Informes favorables a la petició, emesos per diferents comissions de l’Ajuntament.

Document de la Comissió Executiva de l’Homenatge a Àngel Guimerà, d’àmbit nacional (formada, entre d’altres, per Ignasi Iglésias, Martí i Julià, Ferran Agulló, Amadeu Hurtado, Josep Carner, Adrià Gual, Ramon Vinyes i Enric Morera). S’hi demanava a l’Ajuntament de Manresa que s’adherís a l’homenatge i contribuís “moral i materialment a l’esplendor de les festes que’s preparen a Barcelona, ont viu el poeta, y en altres indrets de Catalunya”. Tal com es pot llegir, l’Ajuntament s’hi va adherir el 21 d’abril.

Sol·licitud de la “Comissió del Homenatge a n’En Guimerà” de Manresa perquè l’Ajuntament cedís la Casa Gran per a la celebració de diversos actes de reconeixement a l’il·lustre poeta i dramaturg. Resolució municipal favorable

Carta que el 22 de juny de 1909 la Comissió d’Homenatge a Àngel Guimerà adreçà a l’alcalde de Manresa, en què se li notificava que se li enviava una medalla commemorativa de l’homenatge a l’escriptor celebrat a Barcelona el 23 de maig, per haver estat un dels ajuntaments que més va contribuir a fer-lo possible. L’Ajuntament agraeix el regal.

Buscar a tot memoria.cat