Us oferim l’expedient de Lluís Companys del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo

memoria.cat us ofereix el sumari contra Lluís Companys del “Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo”, que es conserva a l’Arxiu de Salamanca.

L’expedient inclou, entre altres documents, tres discursos del president Companys, la seva fitxa de la lògia macònica “Lleialtat” i els requeriments d’informes sobre aquesta afiliació, sol·licitats per les autoritats franquistes.

A l’expedient també hi ha l’acta de defunció de Companys. Com en la majoria de casos dels presos afusellats pel règim franquista, la causa de la mort queda descrita així: “a consecuencia de hemorragia interna traumática”.

Finalment, també us oferim 6 documents més del mateix Arxiu de Salamanca relacionats amb Lluís Companys.

Podeu consultar la documentació en aquest enllaç: www.memoria.cat/lluis-companys-salamanca

Amb motiu del 75è aniversari de l’afusellament de Lluís Companys, el 15 d’octubre, durant les properes setmanes us anirem mostrant diversos documents inèdits o molt poc coneguts relacionats amb la seva persona, procedents d’arxius diferents.

Buscar a tot memoria.cat