Sis testimonis més ens parlen de la República a Manresa

El web “La República a Manresa en un clic (1931-1936) amplia l’apartat de vídeos de testimonis que expliquen els seus records d’aquella època.

En aquesta ocasió s’ha entrevistat Carme Ausió i Ferrer, Maurici Casasayas i Aloy, Josep Esquius i Bertran, Paquita Ratés i Piqué, Josep Roca i Comellas i Ignasi Tarrés i Lladó. Són testimonis que s’afegeixen als de Ramon Estrada, Josep M. Gasol, Margarida Marcet, Josepa Prunés, Pasqual Estela, Antoni Quintana Torres, Joan Rius, Ramon Salisi, Maria Selves, Emili Vilanova i fins a un total de 19 persones que ja hi constaven des de la creació del web, el desembre de 2006.

Les explicacions d’aquestes 25 persones apareixen segmentades en 167 vídeos, per facilitar-ne l’accessibilitat i localització. Per conèixer el total de persones entrevistades i els temes que tracten, s’ha creat l’apartat “Vídeos de testimonis”, que alhora es desglossa en dos subapartats: localització per persones entrevistades i per temes. Podeu accedir-hi a través d’aquesta adreça:

http://www.memoria.cat/republica/videos-de-testimonis

Del conjunt d’entrevistats, onze persones expliquen les seves vivències de la proclamació de la República a Manresa i dotze sobre els fets del Sis d’Octubre. Cinc persones recorden alguna de les visites del president Macià a Manresa i dues més la del president Companys, quan va venir a inaugurar el Grup Escolar Renaixença (1934). 32 vídeos tracten de diferents temes de la vida quotidiana, 28 sobre les escoles de la ciutat, 21 sobre la vida cultural i festiva, 10 sobre la religió, 8 sobre la piscina municipal (inaugurada el 1932), 7 sobre l’economia… i així fins als 167 vídeos.

El web “La República a Manresa en un clic (1931-1936)” continua essent el més complet d’un municipi de l’Estat espanyol sobre la Segona República.

Us en recordem l’adreça: https://www.memoria.cat/republica

Buscar a tot memoria.cat