Renovació a fons del web “La República a Manresa en un clic (1931-1936)”

El web “La República a Manresa en un clic (1931-1936)“, estrenat l’any 2006, s’ha redissenyat del tot i s’ha integrat al nou sistema de gestió de continguts del nostre portal. Això comporta també una notable millora de la usabilitat i accessibilitat d’aquest web, que conté uns 2.000 documents escrits, 600 imatges, 250 notícies, alguns films i 170 fragments de vídeos d’entrevistes a testimonis de l’època.

L’adreça és la mateixa de sempre: www.memoria.cat/republica


Una altra de les millores que ofereix la nova reordenació del web és la creació de l’apartat “Totes les imatges“, que permet veure agrupades les 600 imatges del web, sense que calgui haver d’entrar a cada apartat, com s’havia de fer fins ara. S’hi pot accedir a l’apartat “Totes les imatges”, en aquest enllaç:

www.memoria.cat/republica/content/totes-les-imatges

Buscar a tot memoria.cat