Recuperem una biografia de Pompeu Fabra escrita pel manresà Àngel Servet

Recuperem una biografia de Pompeu Fabra escrita pel manresà Àngel Servet.

Redactada el 1968, no fou publicada fins el 1990.

 

En ocasió de l’Any Fabra, Memòria.cat reprodueix el text  de l’opuscle Pompeu Fabra i la llengua catalana. Biografia per a nois i noies, que el lingüista manresà Àngel Servet i Martí va escriure pensant en els més joves.

Àngel Servet, bon coneixedor i admirador de Fabra, va escriure aquesta biografia l’any 1968,  com una “petita aportació a la commemoració del Centenari de la naixença de Mestre Fabra”, però aleshores la censura franquista n’impedí l’edició. El text no va veure la llum fins 22 anys després, el 1990, l’any posterior a la mort de Servet. La “Comissió d’homenatge a l’Àngel Servet”, constituïda aleshores, va impulsar-ne l’edició, que va patrocinar l’Ajuntament de Manresa.

L’interès d’aquesta síntesi biogràfica de Pompeu Fabra, la dificultat d’accedir-hi i la celebració de l’any Fabra són motius prou importants perquè reproduïm aquesta interessant biografia al nostre portal de webs.

Podeu veure el text en aquesta adreça:

www.memoria.cat/AngelServet-PompeuFabra

Buscar a tot memoria.cat