La nostra Associació, al Consell de Participació del Memorial Democràtic

Coincidint amb l’aniversari de la proclamació de la República, es posa en marxa el Consell de Participació del Memorial Democràtic, integrat per una vuitantena de representants del món cultural i associatiu. La nostra entitat, Associació Memòria i Història de Manresa, és una de les trenta entitats de recuperació de la memòria històrica que ha estat convidada a formar part del Consell.

 

Segons la Llei del Memorial Democràtic, aprovada l’octubre del 2007, el Consell de Participació és un òrgan consultiu encarregat de transmetre al Memorial les inquietuds i les propostes de la societat catalana en relació a aquests temes.Segons la Llei, l’han d’integrar persones amb una trajectòria reconeguda en defensa dels valors cívics i democràtics, representants de les entitats que tenen per objecte la preservació de la memòria democràtica, sindicats, entitats i moviments que es distingiren en la lluita per la democràcia i l’autogovern de Catalunya, centres d’estudis, organitzacions municipalistas i mitjans de comunicació.

Buscar a tot memoria.cat